Etiket arşivi: merkezi sinir sistemi

Multiple Skleroz’da yeni bulgular: Bağışıklık hücreleri nöronlara doğrudan da saldırıyor.

Almanya’dan araştırmacılar,  bağışıklık sisteminin multiple sklerozda görülen sinir hasarına nasıl sebep olduğunu gösteren yeni bir çalışmayı ortaya koydular. Araştırmacılar, canlı organizmalarda süreçlerin araştırılmasına olanak veren görüntüleme sistemlerini kullanarak sinir hasarında önemli rol oynayan bağışıklık hücreleri ile nöronların ilişkisini gösterdiler.

Dr. Volker Siffrin ve Prof. Dr. Frauke Zipp tarafından yürütülen çalışma Immunity dergisinin 24 Eylül 2010 tarihli sayısında yayınlanmıştır.

Multiple skleroz (MS) kişinin kendi bağışıklık sisteminin merkezi sinir sistemine saldırması sonucu ortaya çıkan otoimmun hastalıktır. Hastalığın belirtileri etkilenen sinirlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ama kas güçsüzlüğü, yürüme zorluğu, uyuşukluk ve görme bozuklukları hastalığın en sık görülen belirtileridir. Araştırmalar, MS’in sinir sinyallerinin iletiminde önemli göreve sahip olan ve nöronları saran koruyucu myelin kılıfın hasar görmesi nedeniyle ortaya çıktığını gösteriyor.

Yapılan araştırma, hastalığın erken evrelerinde nöronlara doğrudan hasarın göz çarpıcı olduğunu belirtiyor. Profesör Frauke Zipp “hastalığın ilk tanımlandığı zamandan beri doğrudan sinir hasarının MS patolojisine katkısı tartışılıyordu. Hastalığın temeli hakkında bir sürü teori öne sürülmesine rağmen sinir hasarına neden olan gerçek olaylar iyi bilinmiyordu. Nöron hasarının zedelenen myelin kılıfın ikinci etkisi olduğu düşünülüyordu” dedi.

Canlı organizmalarda süreci anlamak için araştırma ekibi özel bir lazer tarama mikroskobu kullandı. MS’in hayvan modeli olan farelerde sinir hasarında bağışıklık hücrelerinin nasıl rol oynadığını araştırdılar. İmmun hücreleri ile nöronlar arasında doğrudan sinaps benzeri ilişkiler gözlemlediler.

Otoimmun enflamasyonla ilişkili özel bir hücre grubunu nöronlara yüksek miktarda kalsiyum sevk etti. Aşırı miktarda kalsiyum hücreler için toksik oluyor. Normal koşullarda nöron içindeki kalsiyum sinir hücrelerinin uyarılmasında çok önemli bir role sahiptir. Sinirlerin hücre içi kalsiyum seviyelerindeki dalgalanmalar, hücreye zarar vermekle birlikte hayvanlardaki lezyonlara özel bileşikler uygulandığında hasarın geri döndürülebilir olduğu bulundu.

Bu sonuçlar otoimmune bağlı direkt sinir hasarını işaret ederek bağışıklık sistemi ile sinir sistemi arasında özel bir ilişki olduğunu vurgulamaktadır. Burada kullanılan görüntüleme tekniği ile sinirsel bozuklukların potansiyel olarak geri döndürülebilir erken evrelerinde tanımlanmasına yardımcı olabilir. Çalışma, aynı zamanda myelin kılıftaki değişiklikler sonucu nöronların immun problemlerinin multiple skleroza katkısı olabileceğini de öne sürmektedir. Dahası nöronlarda immun ilişkili kalsiyum artışı gelecekteki tedaviler için potansiyel hedef olabilir. Ancak bu stratejiyi kullanarak MS’i tedavi edecek bir yöntem bulunması uzun yıllar alabilir.

Referans makale: Volker Siffrin, Helena Radbruch, Robert Glumm, Raluca Niesner, Magdalena Paterka, Josephine Herz, Tina Leuenberger, Sabrina M. Lehmann, Sarah Luenstedt, Jan Leo Rinnenthal, Gregor Laube, Hervé Luche, Seija Lehnardt, Hans-Joerg Fehling, Oliver Griesbeck, Frauke Zipp. In Vivo Imaging of Partially Reversible Th17 Cell-Induced Neuronal Dysfunction in the Course of Encephalomyelitis. Immunity, 2010; DOI: 10.1016/j.immuni.2010.08.018